CONDICIONS GENERALS DE VENTA

PREUS, PAGAMENTS, TERMINIS DE LLIURAMENT I DEVOLUCIONS

Sobre la base de la seva política comercial, Catcatifa podrà realitzar variacions finals de preu en funció de les necessitats del client, sense que això obligui a Catcatifa a modificar aquests preus a voluntat d’aquest. En el preu que apareix en la web està inclòs l’IVA corresponent, no vaig agafar el preu del transport, que es cotitzarà en funció del lloc de destinació i serà a càrrec del client.

DESPESES D’ENVIAMENT
Actualment sol es poden fer comandes a Espanya. Per a comprar des d’altres països, si us plau, contacti amb nosaltres( info@catcatifa.cat).
L’enviament es fa per missatger urgent. El cost per comanda fins a 5 quilos serà de 4,90 € per al territori de Catalunya, 6,60 € per a la resta de Península i 11,90 € per a les Illes Balears. En cas d’excedir aquest pes s’estudiarà el cas en concret. Per a altres destins, es detallarà cada cas en concret. Abans de finalitzar la comanda podrà veure exactament quant costa l’enviament i, per tant, quan es gastarà amb la seva comanda.

El lliurament del producte, s’hi hagi subjecte a la disponibilitat d’aquest, sent el seu enviament el mateix dia de la comanda.
El producte es pagarà exclusivament mitjançant targeta de crèdit o dèbit.
Si el producte no arribés al client abans de 15 dies de la seva comanda, Catcatifa procedirà, si així ho sol·licita per escrit el client a info@catcatifa.cat, a la devolució íntegra de l’import pagat.
Al lliurament de la mercaderia, el client haurà de signar l’albarà de lliurament, donant la conformitat a la mercaderia rebuda, donant com a correcte que s’ha rebut en bon estat i sense cap mena de manipulació externa. En cas d’algun problema amb el producte, és imprescindible que el client de posi en contacte amb Catcatifa en les 24 h següents a la recepció d’aquest. Si no es compleixen aquestes condicions, Catcatifa no accepta cap responsabilitat sobre la mercaderia. Es podran retornar els productes de Catcatifa en les 24 h següents a la recepció d’una comanda, havent-lo comunicat prèviament amb un correu electrònic a info@catcatifa.cat.
Els productes s’han de retornar en perfecte estat i sense senyals d’haver estat usats, en el seu embalatge original o un similar, corrent per part del client les despeses de devolució tret que aquesta sigui imputable a Catcatifa, qui procediria al seu reemborsament.
El terme de devolució de l’import del producte, serà en un termini màxim de 7 dies.
La devolució de qualsevol article, exigirà l’acord de totes dues parts. Catcatifa es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles danys soferts per les mercaderies.
Es podrà anul·lar una comanda, sempre que aquest encara no estigui enviat. En aquest cas el tractament serà com el d’una devolució.
Per a anul·lar la comanda en curs s’enviarà un correu a info@catcatifa.cat. Si la comanda està pagada, l’import serà reemborsat en el terme màxim abans citat. Catcatifa acceptarà la devolució de la mercaderia per causes imputables a ella, una vegada revisat el producte, es podrà canviar per un altre d’iguals característiques o es procedirà a la devolució de l’import pagat, segons indiqui el client. En cas de canvi, les despeses d’enviament correran per compte de Catcatifa.
L’adreça de l’enviament de la devolució, es realitzarà a la següent adreça:

Alan Blues Concepts SL,
C/Entença 102, 1o 3a – 08015 Barcelona